nagłówek strony
-A A +A

Poszukujemy wykonawców - konsultacje i koncepcja skweru ul. Letnia/Kamienna

Poszukujemy wykonawców - konsultacje i koncepcja skweru ul. Letnia/Kamienna

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi:

 

Przeprowadzenie działań angażujących mieszkańców w proces tworzenia koncepcji zagospodarowania skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną (nr ew. dz. 17/2; obręb 4-13-01) oraz opracowanie koncepcji modernizacji ww. skweru

 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” (dalej: Projekt) realizowany jest na podstawie umowy o przyznaniu dotacji, zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a m.st. Warszawą.

 

Termin nadsyłania ofert minął 11 października 2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY do pobrania >>>

 

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania >>>