nagłówek strony
-A A +A

Aktualności - Przeprowadzone konsultacje

11/02/2013 - 15:22

Rembertów. Kierunek – Rozwój! Rozpoczęły się konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w Dzielnicy Rembertów, których celem jest zebranie uwag i opinii na temat projektu „Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st...
29/01/2013 - 13:56

Spotkania informacyjne dotyczące przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku „Drewnica” – „Zakręt”

INFORMACJA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG i AUTOSTRAD Oddział w Warszawie:     W  związku  z opracowywanym projektem pt.: „Określenie przebiegu projektowanej Wschodniej...
15/01/2013 - 15:57

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przygotował projektu dokumentów określających warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły wraz z prognozą oddziaływania na...
10/01/2013 - 09:45

Gdzie mają znaleźć się trzy dodatkowe stacje Veturilo na Ochocie?

Trwają konsultacje lokalizacji stacji Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo. W marcu 2013 r. na Ochocie uruchomionych zostanie 9 planowych stacji, finansowanych ze środków Zarządu...
12/11/2012 - 15:31

Dla NGO: Trwają konsultacje projektu uchwały ws.Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...
05/11/2012 - 11:31

Skonsultuj, jak konsultować z mieszkańcami

Konsultacje społeczne są niezwykle ważnym narzędziem dialogu władzy z mieszkańcami. Do tej pory w Warszawie nie mieliśmy aktu prawnego, który regulowałby tryb i zasady przeprowadzania...
05/11/2012 - 07:00

Budżet partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście

Zakończyliśmy prace nad budżetem partycypacyjnym Domu Kultury Śródmieście na 2013 rok. 24 listopada odbyło się finałowe spotkanie, podczas którego mieszkańcy wybierali jeden spośr...
15/10/2012 - 15:31

Sondaż deliberatywny® na uniwersytecie

Studenci i doktoranci przy wsparciu Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii UW organizują innowacyjne konsultacje wśród studentów. Tematem dyskusji jest to, jak się studiuje na...
20/09/2012 - 12:30

Wawer. Kierunek Kultura! - ruszyły konsultacje w Wawrze

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w Dzielnicy Wawer, których celem jest wypracowanie założeń do programu rozwoju kultury w Wawrze. W konsultacjach może wziąć udział każdy...
22/08/2012 - 11:09

Dla NGO: Jaka ma być Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego?

Jak mają być wybierani przedstawiciele organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego? Jak ta Rada będzie działać? Do 17 września 2012 roku organizacje pozarządowe...