nagłówek strony
-A A +A

Publikacje

 

1. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy wydało podręcznik „Tak konsultowaliśmy… Warszawa dzieli się dobrymi praktykami”. Opisane w podręczniku konsultacje mogą pomóc innym samorządom wprowadzić u siebie takie rozwiązania, które sprawdziły się w Warszawie.

 

Rzecz dotyczy konsultacji społecznych, które przez niemal 2 lata prowadzone były w stolicy jako najważniejsza część projektu Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Dotyczyły m.in. modernizacji terenów zielonych, przeznaczenia lokali komunalnych, strategii rozwiązywania problemów społecznych, ofert kulturalnej dzielnic i ścieżek rowerowych. Więcej o projekcie znaleźć można w odnośniku "O Norway Grants".

 

Teraz wszystkie doświadczenia i wnioski płynące z dwuletniego programu spisano w formie podręcznika dla samorządowców. Opisany jest w nim szczegółowo cały proces niezbędny do przeprowadzenia udanych konsultacji społecznych. Autorzy, czyli urzędnicy i niezależni eksperci i badacze opisują 19 konsultacji społecznych, które odbyły się w Warszawie i jej dzielnicach. Konsultacje prowadzone były wieloma nowymi metodami. Mamy nadzieję, że naszymi doświadczeniami zainspirują się inne miasta w Polsce, które chciałyby tego typu działania wprowadzać u siebie.

 

Podręcznik „Tak konsultowaliśmy… Warszawa dzieli się dobrymi praktykami” został rozesłany do wszystkich urzędów miast w Polsce oraz do uczestników konferencji "Akcja konsultacja", która obyła się w marcu 2011 roku.

 

Osoby, które chcą otrzymać podręcznik w wersji papierowej, prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy konsultacje@um.warszawa.pl. W linku poniżej znajduje się podręcznik w wersji PDF do ściągnięcia.

 

 

2. Do pobrania również "Pigułka wiedzy" - materiał przygotowany dla urzędników na konferencję zamykającą projekt Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie. Z "Pigułki" można dowiedzieć się, jak krok po kroku zaplanować konsultacje społeczne, kiedy najlepiej je organizować (na jakim etapie inwestycji) oraz dlaczego warto konsultować :)

 

 

3. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy przygotowało broszurę o partcypacji w procedurze planistycznej - przeczytać w niej można, jak powstaje w Warszawie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i na jakim etapie jego tworzenia można przesyłać swoje uwagi i propozycje. Broszura do pobrania w załącznikach.