nagłówek strony
-A A +A

Publikujemy raport z konsultacji społecznych koncepcji obwodnicy śródmiejskiej

Publikujemy raport z konsultacji społecznych koncepcji obwodnicy śródmiejskiej
Obwodnica śródmiejska to droga prowadząca mostem Gdańskim, ulicami: Starzyńskiego, Słomińskiego, Okopową, Towarową, Raszyńską, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Trwające prace projektowe dotyczą odcinka obwodnicy śródmiejskiej o długości 5,2 km, który ma powstać na terenie dwóch warszawskich dzielnic: Pragi-Południe i Targówka.
 
Tego również odcinka drogi dotyczyły konsultacje społeczne, które trwały od 24 października do 15 grudnia 2017 roku. W tym czasie odbyło się dziewięć spotkań z mieszkańcami w ramach dyżurów konsultacyjnych. Można było również przesyłać swoje opinie mejlowo, pocztą tradycyjną lub składać osobiście w siedzibie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. 

 

Materiał, który został zgromadzony w trakcie konsultacji społecznych objął uwagi i postulaty złożone w formie ankiet oraz korespondencji indywidualnej łącznie przez 619 osób, organizacji lub podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych (suma ankiet, mejli i pism). Część osób przekazała swoje uwagi ustnie na dyżurach konsultacyjnych.
 
Spośród zebranych postulatów w Raporcie głównym wyodrębniono te, które pojawiały się najczęściej lub których realizacja mogłaby mieć zasadniczy wpływ na dalsze działania projektowe. Wykaz uwag i postulatów złożonych w formie pisemnej w punktach konsultacyjnych stanowi załącznik nr 1, natomiast zestawienie korespondencji e-mail i tradycyjnej znajduje się w załączniku nr 2 do Raportu.
 
 
Więcej o tych konsultacjach >>>