nagłówek strony
-A A +A

Raport z konsultacji społecznych dot. trasy tramwajowej na Gocław wzdłuż Kanału Wystawowego

Raport z konsultacji społecznych dot. trasy tramwajowej na Gocław wzdłuż Kanału Wystawowego

Po podjęciu decyzji kierunkowej i wyborze wariantu wskazanego do dalszych prac (Wariant WII - pośredni), możliwe było przeanalizowanie szczegółowych opinii złożonych przez przez uczestników konsultacji i opracowanie raportu podsumowującego.

 

Obecnie trwają prace nad opracowaniem szczegółowego rozwiązania wariantu WII.

 

 

 

 

 

 

 

Finalne opracowanie będzie uwzględniać następujące zmiany, które zostały wprowadzone w związku z zebranymi głosami:

  • zmniejszeniu ulegnie zakres ingerencji w teren ROD „Energetyk-Górnik-Nauczyciel” w rejonie alei Górniczej i planowanych przystanków tramwajowych w rejonie ul. Zwycięzców;
  • przystanki tramwajowe w rejonie ul. Zwycięzców zostaną przesunięte o ok. 70 m w kierunku południowym w celu poprawy powiązań z terenem rodzinnych ogrodów działkowych i strefą wejściową z ul. Zwycięzców;
  • zwiększeniu ulegnie przestrzeń zieleni buforowej między torowiskiem a ogrodzeniem rodzinnych ogrodów działkowych (5 m);
  • przejścia i przejazdy przez torowisko będą wyposażone w urządzenia sygnalizacji świetlnej;
  • ruch rowerowy będzie dalej prowadzony po stronie zachodniej Kanału Wystawowego, przy założeniu konieczności przebudowy i dostosowania istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do obecnie obowiązujących standardów projektowych i wykonawczych;
  • zrezygnowano z tranzytowej drogi dla rowerów po stronie wschodniej z uwagi na zakres dostępnego terenu;
  • zrezygnowano z przejść przez Kanał Wystawowy w formie betonowych ław;
  • uczytelniono przebieg ciągów pieszych, zaś ich nawierzchnia będzie wykonana z materiałów przepuszczających wodę.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem

 

Informacje o tych konsultacjach społecznych >>>