nagłówek strony
-A A +A

Rusza nabór kandydatów do Społecznej Rady Kultury

Już wkrótce stołeczni twórcy, aktywiści i eksperci zajmujący się kulturą będą mogli w większym stopniu uczestniczyć w kształtowaniu polityki kulturalnej miasta. Rusza nabór kandydatów do Społecznej Rady Kultury, jednego z najważniejszych realizatorów warszawskiego Programu rozwoju kultury.

 

Powołanie Rady to kolejny krok w kierunku większego uspołecznienia zarządzania warszawską kulturą. Poszerzenie formuły dialogu i konsultacji Prezydent m.st. Warszawy zapowiadała już w 2010 r. Dzięki konsekwentnie prowadzonym działaniom, w 2011 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia. Dokument ten nakreślił ramy i harmonogram prac, prowadzących do pełniejszej i bardziej efektywnej współpracy miasta z partnerami w zakresie kultury. Przyjęta w Programie rozwoju kultury strategia możliwie szerokiego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron jest rozwiązaniem unikalnym w skali kraju. Prace Rady będą kontynuacją rozpoczętej współpracy, umożliwią działania bardziej skutecznie i transparentne, w większym stopniu włączą do procesu tworzenia wizji warszawskiej kultury środowiska twórców i aktywistów. Tym samym będzie to podsumowanie pierwszego etapu prac przewidzianych w Programie na 2012 r.

 

Program rozwoju kultury zakłada angażowanie zainteresowanych środowisk w proces jego realizacji, głównie za pomocą dialogu i konsultacji. Został opracowany przez specjalnie powołany do tego celu zespół, złożony z twórców, dziennikarzy i aktywistów działających w stolicy, przy wsparciu Urzędu m.st. Warszawy, następnie zaś poddany szerokim konsultacjom społecznym (więcej tutaj i tutaj). Ten sam zespół ekspertów opracował koncepcję oraz ramy działania Rady – dlatego jej podstawowym zadaniem będzie opiniowanie działań wpisujących się w szeroko pojętą politykę kulturalną miasta.

 

Działalność Społecznej Rady Kultury

 

Obejmować będzie m.in. wskazywanie kierunków i priorytetów programów realizowanych w ramach Programu rozwoju kultury, recenzowanie już przygotowanych rozwiązań oraz opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu podejmowanych działań. Ponadto, członkowie Rady będą pełnić ważną funkcję związaną z upowszechnianiem świadomości kulturalnej wśród mieszkańców stolicy oraz partnerów społecznych. Dlatego jednym z głównych jej działań będzie włączanie w proces konsultacji grup społecznych oraz środowisk zainteresowanych polityką miasta w zakresie kultury.

 

Społeczna Rada Kultury będzie działała na podstawie regulaminu organizacyjnego, który określi Prezydent m.st. Warszawy. Protokoły z posiedzeń Rady są jawne – będzie je można znaleźć na stronie www.kulturalna.warszawa.pl. Dzięki temu wszyscy zainteresowani warszawiacy będą mogli na bieżąco zapoznawać się z miejskimi propozycjami dotyczącymi kultury.

 

Jak można się zgłosić do Społecznej Rady Kultury?

 

Głównym kryterium, według którego wybierani będą na trzyletnią kadencję (z możliwością jednej reelekcji), członkowie Rady, jest zaangażowanie w życie kulturalne stolicy, uznany dorobek artystyczny i/lub organizatorski oraz kompetencje. Zgłaszać i rekomendować kandydatów mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a więc m.in. fundacje i stowarzyszenia.

 

Zgłoszenie musi zawierać:

i być czytelnie podpisane (przez zgłaszającego, kandydata oraz rekomendującego).

 

Aplikacje można składać zarówno bezpośrednio w Biurze Kultury (ul. Niecała 2, pok. 329), jak i drogą elektroniczną, przesyłając skany podpisanych dokumentów na adres kultura@um.warszawa.pl.

 

WYŚLIJ DOKUMENTY

 

Nabór trwa do 21 września 2012 r.

 

Z Programem rozwoju kultury oraz dodatkowymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi Społecznej Rady Kultury można zapoznać się poniżej.

Wyróżniona aktualność: 
Tak