nagłówek strony
-A A +A

Skwer Szymanowskiego – wstępny projekt zagospodarowania

Skwer Szymanowskiego – wstępny projekt zagospodarowania

Obecnie trwa już drugi etap konsultacji.

 

Zobacz wstępny projekt zagospodarowania skweru Szymanowskiego i pomóż nam go ulepszyć!

 

Wstępna koncepcja została przygotowana  na podstawie zgłaszanych przez mieszkańców uwag dotyczących ich sposobu korzystania ze skweru Szymanowskiego i zgłaszanych przez nich potrzeb oraz pomysłów na to, jak można odmienić tę przestrzeń.

 

 

 

 

 

 

Zobacz wstępny projekt >>>

Co proponujemy we wstępnej koncepcji?

 

Propozycje zmian dotyczących drzew

We wstępnej koncepcji projektu skweru proponujemy dosadzenie nowych drzew ozdobnych w dwóch szpalerach – najprawdopodobniej jasionów i klonów. Są to gatunki dostosowane do warunków miejskich, o dobrej skali w stosunku do otaczającej skwer zabudowy i odpowiednio dobranym układzie koron, który w słoneczne dni zapewni komfortowy cień (bez uczucia zaciemnienia). To także gatunki o liściach jesienią przebarwiających się czerwono, pomarańczowo, jasnożółto i ładnej korze oraz  wyprostowanym pokroju.

 

Ponadto proponujemy dosadzenie mniejszych drzew ozdobnych np. niedużych jabłoni wielopniowych – bogato kwitnących, jesienią delikatnie przebarwionych na czerwono.

 

Obecnie rosnące na skwerze topole zostaną wycięte ze względu na zły stan (konieczność wycinki stwierdzona została na podstawie ekspertyzy dendrologicznej). Oczywiście wszystkie pozostałe gatunki drzew obecnie rosnących na skwerze pozostaną tam bez zmian.

 

Zmiany dotyczące krzewów, kwiatów, trawników

Wstępna koncepcja projektu zakłada, że obecnie znajdujące się na skwerze krzewy zostaną poddane pielęgnacji, a miejscami dosadzone zostaną nowe, w taki sposób, aby uwydatnić układ falującej linii (w jakim krzewy obecnie tam rosną).

 

W części centralnej skweru na wysokości ul. Harnasie i przy pawilonie proponujemy rabaty z krzewów kwitnących, a także dla utrzymania efektu kwitnięcia i różnobarwności - dosadzenie w tym miejscu krzewów ozdobnych liściastych i zimozielonych (np. cis, hortensja) oraz drzew owocowych (jabłoni – 3 szt.). Proponujemy także stworzenie naturalnej, zielonej bariery oddzielającej wnętrze skweru od obydwu jezdni ul. Szymanowskiego poprzez obsadzenie skraju skweru niskim żywopłotem m.in. z przesadzonego istniejącego ligustra. Ponadto wszystkie trawniki zostaną poddane rekultywacji (murawa zostanie wymieniona lub odtworzona).

 

Zmiany dotyczące małej architektury oraz nawierzchni

Na całości skweru planujemy ustawienie nowych elementów wyposażenia takich jak: ławki wzdłuż głównej alei oraz w aneksach przy ciągach poprzecznych, kosze na śmieci oraz na odpady psie, elementy zabawy swobodnej dla dzieci na murawie (np. ścieżka równowagi). Wskazujemy też propozycje miejsc, w których w przyszłości można by ustawić poidełka. Proponujemy także likwidację jednego przejścia skośnego przez skwer.

 

W ramach rewitalizacji skweru wymieniona zostanie także nawierzchnia chodników – w miejsce starych położone zostaną nowe płyty betonowe (najprawdopodobniej analogiczne do tych, jakie obecnie znajdują się na skwerze).

 

Zmiana funkcji budek

Proponujemy przeprowadzenie estetyzacji budek obecnie stanowiących zaplecze dla sklepu spożywczego znajdującego się na szycie skweru od ul. Sawinkowa (d. Dąbrowszczaków) oraz nadanie im nowej funkcji – np. sezonowej lodziarni/kawiarni.

 

Zmiany dotyczące pawilonu

Istotną kwestią do rozstrzygnięcia na tym etapie konsultacji jest to, w jaki sposób powinien zmienić się pawilon zrealizowany na skwerze w ramach budżetu partycypacyjnego w 2017.

 

Z dotychczasowych opinii mieszkańców uczestniczących w konsultacjach wyłaniają się trzy możliwe kierunki zmian:

  1. wariant zakłada obniżenie konstrukcji, przywrócenie jej naturalnego koloru drewna, zdemontowanie zielonych skrzynek obecnie znajdujących się na podeście, a w ich miejsce umieszczenie kubikowatych siedzisk, puszczenie zielonych pnącz porastających część ścian konstrukcji, obsadzenie pawilonu zielonymi krzewami, umożliwienie wejścia na podest osobom poruszającym się na wózku;
  2. wariant zakłada wkopanie podestu w ziemię (będzie znajdować się na poziomie ziemi, a nie na podwyższeniu tak jak jest obecnie), usunięcie ramy konstrukcji, zdemontowanie zielonych skrzynek obecnie znajdujących się na podeście, a w ich miejsce umieszczenie kubikowatych siedzisk (skonstruowanych z materiału uzyskanego ze zdemontowanej ramy), obsadzenie pawilonu zielonymi krzewami;
  3. wariant zakłada całkowite usunięcie konstrukcji pawilonu, a w jej miejsce posadzenie zieleni i stworzenie rabaty.

Zobacz przykładowe wizualizacje tych wariantów >>>

 

Powiedz nam, się co myślisz na temat wstępnego projektu. Twoja opinia się liczy!

 

Możesz podzielić się nią w plenerowym punkcie konsultacyjnym 28 kwietnia (sobota) w godz. 10.00-14.00 lub przesłać maila na adres skwerszymanowskiego@stocznia.org.pl (do 6 maja, żeby Twoje uwagi zostały jeszcze uwzględnione w koncepcji prezentowanej 17 maja).

 

Ostateczny projekt zagospodarowania Skweru zostanie zaprezentowany na spotkaniu 17 maja (czwartek) w godz. 18.00-20.00 w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54.

 

Dowiedz się więcej o tych konsultacjach społecznych >>>