nagłówek strony
-A A +A

28 lipca: spotkanie konsultacyjne o Programie współpracy na 2012

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne na temat projektu Programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Spotkanie obędzie się 28 lipca 2011 o godzinie 17.30 w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Elektoralnej 12.
 
Celem spotkania jest przedstawienie głównych założeń programu współpracy na 2012 rok, zmian względem programu współpracy na 2011 rok i omówienie propozycji zmian zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zapraszamy do dyskusji!
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 26 lipca na adres ngo@um.warszawa.pl .
 
Przed spotkaniem warto zapoznać się z projektem Programu, dostępnym na stronie poniżej. Za pomocą tej strony można także zgłosić swoje uwagi! 

Dla NGO: Konsultacje programu współpracy na rok 2012

Czas trwania: 
pon, 27/06/2011 - 00:00 - śr, 17/08/2011 - 00:01

Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st.