nagłówek strony
-A A +A

Uchwała o inicjatywie lokalnej przyjęta!

Dzień sąsiada 2012

11 lipca 2013 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie inicjatywy lokalnej. Po wejściu w życie uchwały mieszkańcy Warszawy będą mogli sami albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek o realizację inicjatywy lokalnej i otrzymać wsparcie Miasta.

 

Malowanie ławek na osiedlu, zajęcia edukacyjne z zasad segregacji śmieci, odnowienie klubu mieszkańca, a może rozbudowa lokalnego placu zabaw. To wszystko są działania lokalne, które teraz mieszkańcy będą mogli realizować przy wsparciu miasta. Mieszkańcy z pomysłem na inicjatywę lokalną, bezpośrednio lub poprzez organizację pozarządową, mogą złożyć wniosek do miasta. Oprócz opisania planowanego przedsięwzięcia, muszą też przedstawić wkład własny, który może być wskazany w postaci pracy społecznej mieszkańców zaangażowanych w realizację projektu, wkładu rzeczowego (np. farby, narzędzia, udostępnienie pomieszczeń) lub wkładu finansowego. Miasto ze swojej strony nie może bezpośrednio przekazać środków finansowych grupie mieszkańców, ale może na przykład kupić materiały lub sfinansować usługi, zapewnić wsparcie organizacyjne i osoby do określonych prac, czy wypożyczyć niezbędny sprzęt.

 

Szczegółowe zasady inicjatywy lokalnej w Warszawie zostały wypracowane w trakcie konsultacji społecznych, które trwały od 1 do 29 marca 2013 roku.

 

Jak zrealizować inicjatywę lokalną? Dokładne informacje znajdziecie w przewodniku "Działaj w swojej okolicy! Inicjatywy lokalne – krok po kroku".

 

 

PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały

UCHWAŁA RADY m.st. WARSZAWY w sprawie inicjatywy lokalnej