nagłówek strony
-A A +A

Uchwała o konsultacjach z mieszkańcami przyjęta przez Radę m.st. Warszawy!

Uchwała o konsultacjach z mieszkańcami przyjęta przez Radę m.st. Warszawy!

Rada m.st. Warszawy 11 lipca 2013 roku na LXI sesji przyjęła Uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.

 

Jakie będą korzyści dla mieszkańców z wprowadzonej uchwały?

 

Nowością w dotychczas prowadzonych konsultacjach społecznych jest umożliwienie mieszkańcom stolicy inicjowanie konsultacji. Zgodnie z uchwałą, w sprawach ogólnomiejskich pomysł musi poprzeć co najmniej 1000 mieszkańców Warszawy posiadającym czynne prawo wyborcze, w sprawach dzielnicowych – 200 osób. Inicjatywa może też wyjść od władz miasta i dzielnic oraz organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad i Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego i jednostek niższego rzędu, tzn. osiedli lub sołectwa dla konsultacji dzielnicowych.

 

 

Konsultacje realizowane zgodnie z uchwałą nie będą fasadowe:

 

  • przeprowadzane na wczesnym etapie prac nad daną kwestią,
  • planowane w przemyślany sposób (obowiązkowy szczegółowy Plan Konsultacji zatwierdzany przez CKS),
  • czas trwania: minimum 21 dni, różne formy prowadzenia konsultacji,
  • obowiązkowa szeroka akcja informacyjna (w tym: informacje o spotkaniach z mieszkańcami podane minimum 10 dni przed terminem spotkania),
  • raport z konsultacji na Platformie (60 dni po zakończeniu konsultacji).

 

 

Ze względu na rosnące znaczenie udziału społecznego w obszarze działań władzy samorządowej oraz potrzebę istnienia dokumentu, który regulowałby kwestię prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Warszawy, opracowana została uchwała w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy. Prace nad uchwałą rozpoczęły się wiele miesięcy temu. W listopadzie i grudniu 2012 r. przeprowadzone były konsultacje społeczne projektu uchwały. 

 

PEŁNY TEKST PRZYJĘTEJ UCHWAŁY

PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH