nagłówek strony
-A A +A

Warszawska Rada Seniorów – powołana!

Warszawska Rada Seniorów – powołana!

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała członków Warszawskiej Rady Seniorów. Rada będzie reagować na problemy starszych mieszkańców, przeciwdziałać dyskryminacji oraz wspierać aktywność społeczną tej grupy.

 

W skład Warszawskiej Rady Seniorów wchodzą przedstawiciele różnych środowisk tj. Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów, Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy. Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy powołano następujących członków Warszawskiej Rady Seniorów:

 

Ewę Kozdroń – przedstawicielkę Prezydenta m.st. Warszawy; Olgę Johann, Annę Nehrebecką-Byczewską, Michała Szymborskiego – przedstawicieli Rady m.st. Warszawy; Marię Lehman, Zdzisława Czerwińskiego – przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów; Marię Godlewską, Stanisława Trzmiela – przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Z uwagi na strukturę organizacyjną Warszawy zaplanowane jest budowanie rad seniorów na dwóch poziomach – miejskim oraz dzielnicowym. Powstałe rady – zarówno na poziomie dzielnic, jak i miasta, powinny utrzymywać ze sobą ścisłą współpracę. Warszawska Rada Seniorów będzie składała się docelowo z 26 członków, w tym: po 2 przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku; 3 przedstawicieli Rady m.st. Warszawy; 1 przedstawiciela Prezydenta m.st. Warszawy. Sukcesywnie, w miarę powoływania dzielnicowych rad seniorów, ich przedstawiciele będą dołączali do składu Warszawskiej Rady Seniorów.

 

Dzielnice zostały wyposażone we wzór uchwały, umożliwiający utworzenie Rady Seniorów Dzielnicy. Jako pierwsi uchwałę o utworzeniu Rady Seniorów Dzielnicy podjęli radni Wilanowa.

 

INFORMACJE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH WS. POWOŁANIA WARSZAWSKIEJ RADY SENIORÓW