nagłówek strony
-A A +A

Włochy - konsultacje społeczne projektu systemowego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaprasza przedstawicieli lokalnych podmiotów działających w obszarze polityki społecznej, edukacji i zdrowia, na spotkanie poświęcone projektowi „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy”, przygotowywanemu w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL. Spotkanie odbędzie się 7.02.2011r. (poniedziałek) o godzinie 13.30, w siedzibie OPS przy ul. Czereśniowej 35.

 

Celem spotkania jest zebranie opinii, uwag i sugestii odnośnie przygotowywanego projektu. Projekt został przygotowany zgodnie z priorytetem rozwojowym przyjętym przez m.st. Warszawa dla Dzielnicy Włochy – „Zmniejszenie poziomu ubóstwa poprzez wsparcie rodzin wieloproblemowych, w szczególności w wybranych obszarach kumulacji problemów społecznych”.