nagłówek strony
-A A +A

Wniosek w ramach Lex-Deweloper przy ul. Szaserów i Dynowskiej

Wniosek w ramach Lex-Deweloper przy ul. Szaserów i Dynowskiej

Do Urzędu m.st. Warszawy złożono wniosek w ramach tzw. specustawy mieszkaniowej. Inwestycja mieszkaniowa składająca się z trzech budynków liczących od 4 do 5 kondygnacji proponowana jest przy ul. Szaserów i Dynowskiej na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

 

Wniosek został złożony na mocy specustawy z 5 lipca 2018 o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zasadniczym celem uchwalenia tej ustawy, nazywanej potocznie Lex Deweloper, miało być zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku.

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul Szaserów złożyła spółka Polish Export Trade&Investment. Spółka chce wznieść trzy budynki mieszkalne wielorodzinne o wysokości do 16,5 m wraz z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą. Wstępna liczba mieszkań została określona na 130-150. Wraz z inwestycją mieszkaniową planowana jest inwestycja towarzysząca, polegająca na budowie odcinka drogi publicznej oraz na przebudowie wodociągu i kanalizacji.

 

Studium Warszawy z 2006 roku w tym rejonie planuje rozwój zabudowy o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej kategoria wysokości zabudowy 20 metrów, intensywność zabudowy 1,5.

 

Zespół trzech budynków liczących od 4 do 5 kondygnacji zgodnie z propozycją inwestora miałby stanąć na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławka Północnego, uchwalonym 23 września 2010 r. W obowiązującym planie miejscowym ustalona jest funkcja usługowa i zieleń ogólnodostępna:

  • tereny usług administracji z dopuszczeniem usług produkcyjnych, maksymalna wysokość zabudowy 18 m;
  • tereny zieleni ogólnodostępnej z dopuszczeniem usług, maksymalna wysokość zabudowy 3,5 m.

 

Jak zgłosić uwagi?
 
Uwagi do wniosku można zgłaszać do 23 października 2019 roku:

  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79)
  • przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym
  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl

 
Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

 

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>