nagłówek strony
-A A +A

Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021. Konsultacje społeczne

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”.

 

Z projektem Programu zapoznasz się: 

 

Projekt zostanie również przekazany Mazowieckiej Radzie Pożytku Publicznego oraz Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

Konsultacje trwają od 27 lutego do 26 kwietnia 2019 roku

 

Opinie do projektu należy składać na formularzu do konsultacji

  • na adres mcps@mcps.com.pl
  • osobiście w godzinach 8:00 – 16:00 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a
  • za pośrednictwem poczty na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego)

 

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu "Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021" jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej – tel. (22) 622 42 32 w. 43, e-mail: mcps@mcps.com.pl

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 179.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt WPPS do konsultacji, rozmiar pliku: 1788.71 KB
Pobierz