nagłówek strony
-A A +A

Zakończenie konsultacji: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Warszawie

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Warszawie. Konsultacje trwały od 22 grudnia 2011 r. do 12 stycznia 2012 r. i mogły w nich uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Aby wziąć udział w konsultacjach należało wypełnić przygotowany formularz i przekazać go do Biura Ochrony Środowiska mailem, faxem, osobiście lub pocztą tradycyjną.

 

 

W trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono uwag. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z tych konsultacji.

 

 

Podstawa prawna:

uchwała Nr LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 roku

Załączniki: 
Plik: Sprawozdanie z konsultacji społecznych, rozmiar pliku: 181.44 KB
Pobierz