nagłówek strony
-A A +A

Zapytanie ofertowe: zaangażowanie mieszkańców, konsultacje i koncepcja modernizacji podwórka przy ul. Grochowskiej, Terespolskiej i Stanisława Augusta

Informacja o wyborze oferenta:

 

W dniu 13.08.2018 r. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwróciło się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:

 

Przeprowadzenie działań włączających mieszkańców Kamionka w proces modernizacji podwórka między ul. Grochowską, Terespolską i Stanisława Augusta, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie koncepcji zagospodarowania ww. podwórka. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia podmiotowi:

 

Mech.build sp. z o.o., ul. Grójecka 40 m. 31, 02-320 Warszawa 

Informacja o wyborze >>>

 

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

  

Chcemy zaangażować mieszkańców w modernizację podwórka między ulicami Grochowską, Terespolską i Stanisława Augusta.

 

Konsultacje społeczne to jeden z etapów procesu, którego celem, poza pozyskaniem informacji o potrzebach mieszkańców niezbędnych dla pracy projektantów, jest zaproszenie i zaangażowanie mieszkańców w zmiany, które zachodzą w miejscu, gdzie mieszkają.

 

W związku z tym Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu działań włączających mieszkańców Kamionka w proces modernizacji podwórka między ul. Grochowską, Terespolską i Stanisława Augusta, w tym przeprowadzeniu konsultacji społecznych i opracowaniu koncepcji zagospodarowania ww. podwórka.

 

Zapytanie ofertowe wraz z kryteriami oceny do pobrania: PDF >>> WORD >>>

 

Termin nadsyłania ofert: 28 sierpnia 2018 r. do godziny 10:00

 

Osoby do kontaktu: Adam Markuszewski ext.amarkuszewski@um.warszawa.pl;
                                Aleksandra Żórawska a.zorawska@um.warszawa.pl

 

Załączniki: 
Plik: Zapytanie ofertowe - PDF, rozmiar pliku: 1090.34 KB
Pobierz
Plik: Zapytanie ofertowe - Word, rozmiar pliku: 935.51 KB
Pobierz