nagłówek strony
-A A +A

Zielone ulice Bemowa, Bielan i Żoliborza – pierwszy etap za nami

Zielone ulice Bemowa, Bielan i Żoliborza – pierwszy etap za nami

Już wiemy, jakie są Wasze potrzeby związane z zielenią na ulicach Bemowa, Bielan i Żoliborza. Dziękujemy za wszystkie uwagi oraz za aktywny udział w pierwszym etapie konsultacji! Dzięki Wam powstała długa lista potrzeb. Teraz nasi projektanci i projektantki będą starali się uwzględnić je w pracach nad koncepcją zazieleniania ulic.

 

Oto, co od Was usłyszeliśmy:

 

Zieleń

 • dosadzenie zieleni (uzupełnienie drzew, krzewów, bylin) wzdłuż ulic
 • zagospodarowanie zielenią istniejących, ale mało atrakcyjnych skwerów, starych trawników
 • stworzenie stref buforowych z zieleni pomiędzy ulicą a chodnikiem (i budynkami mieszkalnymi); szczególnie zwracano uwagę na odcięcia od torowisk tramwajowych
 • stworzenie nowych skwerów
 • ochronić istniejącą bioróżnorodność, nie niszczyć charakteru otoczenia
 • wymiana chorych drzew na zdrowe
 • pielęgnacja zieleni
 • montowanie osłon dla drzew (ochrona przed uszkodzeniami)
 • dobór roślin do walki ze smogiem
 • zielone torowiska tramwajowe
 • urozmaicenie nasadzeń wzdłuż długiego ciągu komunikacyjnego
 • ujednolicenie nasadzeń w celu wprowadzenia harmonii
 • usuniecie drzew utrudniających komunikację (chodnik)
 • stworzenie mini parku
 • nasadzenia wysokich roślin jako ochronę trawników przed wjeżdżajacymi samochodami

 

Mała architektura

 • instalacja ławek
 • instalacja koszy na śmieci
 • wymiana istniejących nieestetycznych koszy
 • przemalowanie istniejących koszy
 • instalacja koszy na psie odchody
 • zmiana lokalizacji istniejących koszy
 • instalacja ławek dostosowanych dla ludzi starszych i z niepełnosprawnościami
 • zainstalowanie (lub wymiana) nowego oświetlenia
 • wymiana oświetlenia na lampy ledowe
 • zmiana istniejących lamp na pastorały (w celu podkreślenia historycznego charakteru ulicy - Żoliborz)
 • dodanie ciekawych elementów małej architektury, np. pergole

 

Ciągi komunikacyjne

 • naprawa (lub wymiana) chodnika
 • nowa ścieżka rowerowa
 • dodawanie przejść dla pieszych
 • utworzenie parkingu wzdłuż ulicy
 • przesunięcie przejścia dla pieszych
 • likwidacja niepotrzebnego chodnika
 • uregulowanie odpływów z chodnika
 • przedzielenie parkingów przejściami
 • przy wszystkich przejściach dla pieszych wyznaczyć przejazdy rowerowe
 • wyremontowanie przejścia dla pieszych
 • zlikwidować sygnalizację świetlną
 • zlikwidować pasy skrętu
 • zwęzić ulicę
 • ciągi pieszo-rowerowe na chodnikach
 • automatyczna detekcja pieszych zamiast żółtych przycisków na przejściach
 • relokacja przystanku

 

Inne

 • przysłonięcie zielenią nieatrakcyjnych budynków (np. kiosków, garaży) i ogrodzeń (siatek)
 • małe miejsca rekreacji
 • parklety
 • tereny dla psów
 • toalety publiczne
 • plac zabaw przy skwerze
 • naprawa ogrodzenia
 • miejsce do pikniku (do siedzenia na trawie)
 • rozszerzenie opracowania koncepcyjnego o więcej ulic (m.in. propozycja połączenia koncepcyjnego al. Wojska Polskiego wraz z Placem Inwalidów, ponieważ to jedno założenie urbanistyczne)
 • instalacja ekranu akustycznego
 • wyeksponowanie głazów narzutowych

 

Projekty zielonego otoczenia ulic Bemowa, Bielan i Żoliborza opublikujemy pod koniec marca. Będziemy o nich rozmawiali podczas drugiego etapu konsultacji.

 

Gotowe koncepcje zagospodarowania ulic i raport z konsultacji opublikujemy w maju 2018. Na podstawie koncepcji przygotowane zostaną projekty wykonawcze nasadzeń. Pierwsze drzewa posadzimy jeszcze w 2018 roku, projekty wymagające większych przekształceń będziemy realizować stopniowo w kolejnych sezonach.

 

#zieloneulice