nagłówek strony
-A A +A

Baza wiedzy - techniki prowadzenia konsultacji społecznych

21 Century Town Meeting

Jest to technika łącząca cechy głosowania i deliberacji. Zazwyczaj używana jest w przypadku rozstrzygnięcia (podjęcia decyzji) w kwestii istotnej i jednocześnie posiadającej różne możliwe...

Ankieta on-line

Jest to technika badawcza pozwalająca na stosunkowo szybkie i mało kosztowne zebranie opinii internautów (np. mieszkańców danej okolicy). Użytkownicy Internetu, którzy uzyskali...

Budżet partycypacyjny

Jest to metoda polegająca na współtworzeniu przez obywateli budżetu związanego z obszarem, który dotyczy ich bezpośrednio. Najczęściej dotyczy ustalania budżetu miasta, choć może też...

Charette

Wykorzystanie tej metody opiera się na zebraniu w jednym miejscu osób reprezentujących różne środowiska oraz będących specjalistami w różnych dziedzinach (np. prawnicy,...

Deliberative Mapping

Jest to metoda mająca na celu zbadanie preferencji obywateli oraz zebranie ich propozycji możliwych do wprowadzenia zmian. Wykorzystanie tej metody wymaga zaproszenia do dyskusji zarówno...

Democs

Democs (Deliberative Meetings of Citizens) to metoda umożliwiająca niewielkiej grupie mieszkańców (najczęściej do 10 osób) dyskutować na temat zagadnień związanych z życiem publicznym....

Diagnoza lokalna

Diagnoza lokalna jest niezbędną podstawą wszelkich procesów partycypacyjnych; nie tylko pozwala zebrać informacje od osób zainteresowanych uczestnictwem w konsultacjach, ale także...

Forum lokalne

Forum lokalne to regularnie obradujące ciało doradcze samorządu skupione na konkretnym temacie lub obszarze tematycznym. Pozwala członkom danej społeczności wziąć udział w dyskusji dotyczącej ważnych...

Future City Game

Technika Future City Game polega na tym, że podczas dwudniowego spotkania, na które zaproszeni są różni interesariusze (mieszkańcy i specjaliści, tacy jak badacze społeczni, architekci...

Future Search

Konferencja Future Search pozwala dużej grupie osób (wybranych ze względu na kompetencje bądź zainteresowanie tematem) opracować wspólną wizję przyszłości ich lokalnej społeczności....