nagłówek strony
-A A +A

Baza wiedzy - techniki prowadzenia konsultacji społecznych

Grupy fokusowe (zogniskowane wywiady grupowe)

Grupy fokusowe są narzędziem wykorzystującym prowadzoną przez facylitatora dyskusję w obrębie małej grupy mieszkańców (zazwyczaj od 6 do 12 osób). Przyjmują zazwyczaj postać...

Grupy wielokrotne

Jest to technika zbliżona do tradycyjnych grup fokusowych, różniąca się od nich jednak tym, że spotkania organizowane są dwukrotnie. Pierwsze z nich poświęcone jest wybranej kwestii, nad kt...

Komórki planujące

Metoda bardzo zbliżona do sądów obywatelskich. Polega na zaangażowaniu grupy ok. 25 przypadkowo wybranych osób, które w wyznaczonym okresie (np. jednego tygodnia) pełnią funkcję...

Konsultacje pisemne

Rolą zainteresowanych partnerów społecznych w tej metodzie jest przygotowanie pisemnej odpowiedzi na przedstawiony im wcześniej dokument konsultacyjny. Dokument taki powinien zawierać opis...

Mapa interaktywna

Technika ta, realizowana za pośrednictwem Internetu, polega na zaznaczaniu przez osoby zainteresowane na specjalnej mapie miejsc, z którymi powiązane są różnego rodzaju kwestie: mogą to...

Narada obywatelska

Technika mająca na celu włączenie szerszej grupy osób do procesu konsultacji dotyczącego wybranego zagadnienia. „Zwykli” obywatele mogą wziąć udział w dyskusji nad ważnymi dla nich...

Ocena partycypacyjna (szacowanie partycypacyjne)

Jest to metoda nadająca podmiotowość lokalnym społecznościom. Jednym z jej głównych celów jest umożliwienie mieszkańcom przeanalizowania swojej sytuacji, samodzielnego poszukiwania...

Okrągły stół na raty

Jest to zmodyfikowana metoda okrągłego stołu, charakteryzująca się tym wielostopniowością: pierwsze spotkanie ma zapoznać uczestników z tematyką konsultacji i przygotować ich do udziału w...

Otwarta przestrzeń (Open Space)

Otwarta Przestrzeń jest specyficzną metodą organizacji spotkań i konferencji. Jest ona niezwykle elastyczna pod każdym względem. Może dotyczyć grup od kilkunastu do nawet 2 tys. osób....

Panel obywatelski (Citizens' Panel)

Technika Panelu Obywatelskiego (Citizens' Panel) polega na zasięganiu przez administrację publiczną w powtarzalny sposób opinii dużej (od kilkuset osób do nawet kilkunastu tysięcy...