nagłówek strony
-A A +A

Baza wiedzy - techniki prowadzenia konsultacji społecznych

Partycypacyjne planowanie strategiczne

Metoda mająca na celu opracowanie wizji przyszłości i planu działania przez lokalną społeczność. Jest przydatna zarówno w planowaniu ogólnych strategii, jak i pracy nad bardziej szczeg...

Planning for Real (TM)

Jest to technika służąca planowaniu rozwoju społeczności lokalnych, pozwalająca na wyartykułowanie przez mieszkańców danej społeczności swoich potrzeb w sposób niekonfrontacyjny....

Planowanie partycypacyjne

Technika ta znajduje swoje zastosowanie w sytuacji, w której przedmiotem podejmowania decyzji jest kształt fizyczny i program zagospodarowani jakiejś przestrzeni np.: plan miejscowy...

Podejście doceniające (Appreciative Inquiry)

  Jest to metoda wypracowana w Stanach Zjednoczonych w latach 80-tych. Mówiąc ogólnie, służy ona do zmiany systemów społecznych i kreowania kolektywnej wizji lepszej...

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny jest miejscem, w którym mieszkańcy mogą zapoznać się z materiałami informacyjnymi, złożyć swoje opinie i uwagi, przedyskutować z kompetentnymi osobami interesujące ich...

Sądy obywatelskie (Citizens' Juries)

Jest to technika wymagająca pracy niewielkiej grupy obywateli nie będących ani ekspertami, ani osobami bezpośrednio zaangażowanymi w sprawę, którą rozpatrują. Pracują oni na zasadach...

Sondaż deliberatywny

Jest to metoda przebiegająca w kilku etapach. Na początku przygotowywane są materiały prezentujące możliwie bezstronne dostępne rozwiązania - alternatywne scenariusze rozwiązania wybranego...

Spacer badawczy

Spacer badawczy jest metodą, która jednorazowo angażuje tylko jedną osobę. Wybrana osoba – będąca najczęściej mieszkańcem danej okolicy lub z jakichś powodów zainteresowana...

Spotkanie otwarte

Spotkanie otwarte to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi partycypacyjnych. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani obywatele – na władzach spoczywa obowiązek odpowiednio...

Warsztaty dialogu społecznego

Są to eksperymentalne warsztaty animujące partycypację obywatelską na poziomie lokalnym. Warsztaty są poprzedzone diagnozą lokalną, która obejmuje analizę istniejących materiałów oraz...