nagłówek strony
-A A +A

21 Century Town Meeting

Jest to technika łącząca cechy głosowania i deliberacji. Zazwyczaj używana jest w przypadku rozstrzygnięcia (podjęcia decyzji) w kwestii istotnej i jednocześnie posiadającej różne możliwe formy rozwiązań. Była ona wykorzystywana przy bardzo zróżnicowanych zagadnieniach m.in. dotyczących ochrony zdrowia, budżetu i finansów na szczeblu lokalnym, rozwoju miast czy działań skierowanych do młodzieży.

 

W spotkaniach tego rodzaju może brać udział od 100 do kilku tysięcy osób. Uczestnicy pracują w mniejszych grupach (po ok. 10 osób), z których każda prowadzona jest przez moderatora. Kwestie dyskutowane w takich mniejszych grupach syntetyzowane są przez moderatorów na ogół przy użyciu sieciowej aplikacji albo podłączonego do Internetu laptopa. Kwestie wyodrębnione w ten sposób mogą być przedmiotem natychmiastowego głosowania przez wszystkich zainteresowanych. W tym celu używane na ogół bezprzewodowe karty do głosowania.

 

Ważne jest, aby w tego rodzaju spotkaniu uczestniczyła możliwie szeroka grupa uczestników i interesariuszy, w tym także władz lokalnych. Rekrutowani są oni przez różnego rodzaju instytucje i organizacje. Dobór ma charakter celowy, a nie losowy. Format spotkania wzorowany jest na tradycji spotkań całej społeczności w miastach i miasteczkach New England (USA) od początku XVII w. W opisywanej tu formie 21 Century Town Meeting zostały opracowane i promowane są przez organizację AmericaSpeaks.

 

Metoda została zastosowana m.in. przy ustalaniu ostatecznego kształtu projektów odbudowy obszaru tzw. Ground Zero w Nowym Jorku i zniszczonego w wyniku huraganu Nowego Orleanu.