nagłówek strony
-A A +A

Badania pogłębione – projekt "Od diagnozy do strategii"

 

W ramach projektu "Od diagnozy do strategii" trzech dzielnicach Warszawy objętych programem rewitalizacyjnym, a więc na Pradze Południe, Pradze Północ i na Targówku, przeprowadzono dodatkowe, pogłębione badania w wybranym przez daną dzielnicę obszarze:

 

  • Praga Południe – kultura
  • Praga Północ, Targówek – edukacja przedszkolna

 

Badania pogłębione realizowane były niezależnie od diagnozy potrzeb, postaw i opinii mieszkańców, która miała miejsce w każdej z warszawskich dzielnic.

 

Na Pradze Południe zrealizowany w styczniu i lutym 2014 r. proces badawczy składał się z dwóch typów badań: badania ilościowego oraz badania jakościowego (bezpośrednich rozmów z wybranymi osobami).

 

Na terenie dzielnicy zrealizowano dwa badania ilościowe. Pierwsze z nich polegało na przeprowadzeniu przez ankieterów wywiadu kwestionariuszowego w domach respondentów (technika CAPI). Wywiady przeprowadzona na próbie 400 mieszkańców Pragi Południe w wieku powyżej 15 roku życia dobranej w taki sposób, by odzwierciedlała strukturę wieku i płci wszystkich mieszkańców dzielnicy. Analogiczne badanie przeprowadzono także na Pradze Północ i Targówku, co pozwala na porównanie niektórych danych z tymi dzielnicami.

 

W drugim badaniu ilościowym wykorzystano dwa typy ankiety: papierową (dostępną na terenie dzielnicy w 37 punktach, przede wszystkim w bibliotekach publicznych, wypożyczalniach książek, domach kultury, klubach osiedlowych oraz w parafiach) oraz internetową, dostępną na stronie www.um.warszawa.pl/badanie. Do udziału w badaniu zaproszono osoby korzystające z domów kultury i/lub bibliotek publicznych, wypożyczalni książek znajdujących się na terenie Pragi Południe.

 

Uzupełnieniem badań ilościowych były badania jakościowe. Polegały one na bezpośredniej rozmowie z użytkownikami usług kulturalnych – w formie wywiadów grupowych (FGI). W ramach badań jakościowych przeprowadzono też wywiady indywidualne z pracownikami instytucji kultury (Centrum Promocji Kultury i jego filie, osiedlowe domy kultury), lokalnymi inicjatorami działań kulturalnych oraz pracownikiem Urzędu Dzielnicy.