nagłówek strony
-A A +A

Charette

Wykorzystanie tej metody opiera się na zebraniu w jednym miejscu osób reprezentujących różne środowiska oraz będących specjalistami w różnych dziedzinach (np. prawnicy, architekci, urzędnicy, działacze społeczni) oraz zaproszeniu ich do wspólnej dyskusji prowadzonej przez moderatora. Przedmiotem konsultacji może być, na przykład, kwestia zagospodarowania danego obszaru przestrzeni miejskiej. Wynikiem dyskusji powinny być konkretne propozycje oraz zalecenia dotyczące omawianego zagadnienia.

 

Liczba uczestników spotkań wchodzących w skład procesu może się wahać od 50 do ponad 100 osób. Czas trwania obejmuje okres od kilku dni do kilku tygodni.

 

Metoda Charette wykorzystywana jest przede wszystkim przy planowaniu na szczeblu lokalnym. Pozwala ona na zebranie praktycznych pomysłów oraz przedstawienie różnych punktów widzenia, a także na współpracę środowisk zazwyczaj nie działających wspólnie. Każdy z uczestników ma okazję do zaprezentowania swoich potrzeb oraz do poznania potrzeb pozostałych osób. Uczestnicy spotkania wspólnie opracowują rekomendacje dotyczące ustalanego projektu.

 

Sam proces składa się z kilku faz. Pierwszą z nich jest podzielenie głównego przedmiotu dyskusji na mniejsze tematy, o których w następnej fazie rozmawiają poszczególne grupy. Następnie wszyscy uczestnicy spotykają się i na forum omawiają postępy prac, dzieląc się ze sobą uwagami i sugestiami przydatnymi w kolejnej rundzie pracy w grupach.

 

Polskim przykładem wykorzystania tej metody są warsztaty zorganizowane w 2007 roku przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej (uczestnikami byli studenci). Interesującym przykładem jest wykorzystanie metody charette przy planowaniu nowego miasta Tornagrain w Wielkiej Brytanii (link poniżej).

 

Pierwsze warsztaty charrette w Warszawie odbyły się w 2016 r. jako trzeci etap procesu partycypacyjnego zagospodarowania i użytkowania Pola Mokotowskiego. Więcej informacji o tym procesie >>>>