nagłówek strony
-A A +A

Deliberative Mapping

Jest to metoda mająca na celu zbadanie preferencji obywateli oraz zebranie ich propozycji możliwych do wprowadzenia zmian. Wykorzystanie tej metody wymaga zaproszenia do dyskusji zarówno mieszkańców (dobieranych z różnych środowisk, w liczbie ok. 40), jak i ekspertów (ok. 20 osób). Podzieleni są oni na panele (czasami dobierane w ten sposób, żeby osoby o określonych cechach socjodemograficznych – takich jak poziom wykształcenia czy pochodzenie – czuły się swobodnie, wypowiadając swoje opinie w obecności innych osób biorących udział w panelu). Każdy z paneli dyskutuje nad omawianą kwestią, po czym wyniki ich pracy są przedstawiane na wspólnym warsztacie. Biorący udział w spotkaniu mieszkańcy ustalają ważność omawianych kwestii i prezentują własne opinie na ich temat.

 

Formuła zastosowana w tej metodzie umożliwia nie tyle znalezienie wspólnego punktu widzenia „zwykłych” obywateli i przedstawicieli administracji, co raczej zrozumienie perspektyw każdej ze stron i uwzględnienie ich w procesie decyzyjnym. Obywatele mają swobodę w ustalaniu hierarchii omawianych kwestii – nie są w jakikolwiek sposób ograniczani przez ekspertów, na równi z nimi formułują propozycje zmian.

 

Metoda ta pozwala decydentowi zapoznać się z preferencjami obywateli i z tego względu jest przydatna m.in. przy podejmowaniu złożonych i społecznie drażliwych decyzji. Zgłaszane przez mieszkańców propozycje na temat danego zagadnienia mogą być potraktowane jako wytyczne przy ostatecznym przygotowaniu planów rozwoju czy zagospodarowania przestrzennego.