nagłówek strony
-A A +A

Democs

Democs (Deliberative Meetings of Citizens) to metoda umożliwiająca niewielkiej grupie mieszkańców (najczęściej do 10 osób) dyskutować na temat zagadnień związanych z życiem publicznym. Uczestnicy spotkania dysponują przygotowanymi wcześniej specjalnymi kartami informacyjnymi, w związku z czym nie jest potrzebne angażowanie ekspertów.

 

Praca uczestników polega na zapoznawaniu się przez nich z treścią leżących przed nimi kart (zawierających potrzebne informacje dotyczące spraw związanych z różnymi zagadnieniami polityki władz ), po czym wybierają najważniejsze zagadnienia, uzasadniając przed innymi swój wybór. Metoda pozwala zapoznać się obywatelom z zagadnieniami dotyczącymi życia publicznego i polityki władz oraz sformułować własne opinie i oczekiwania na ich temat.

 

Metoda ta może być stosowana w początkowej fazie konsultacji społecznych. Umożliwiając zdobycie przez mieszkańców wiedzy na tematy dotyczące spraw publicznych w ich społeczności, zachęca ich do włączenia się w dialog społeczny oraz podjęcia działań mogących wywrzeć wpływ na ich otoczenie.

 

Format zastosowany w tej metodzie - przypomina ona grę z wykorzystaniem kart - pozwala na osiągnięcie dobrego poziomu komunikacji między uczestnikami. Zaleca się przy tym zaangażowanie facylitatora, który pomoże poprowadzić rozmowę w najefektowniejszy sposób.

 

Dodatkowe informacje na temat Democs można znaleźć na stronie The New Economics Foundation (link poniżej).