nagłówek strony
-A A +A

Diagnoza lokalna

Diagnoza lokalna jest niezbędną podstawą wszelkich procesów partycypacyjnych; nie tylko pozwala zebrać informacje od osób zainteresowanych uczestnictwem w konsultacjach, ale także ustalić, czy przyjęte tematy obejmują kwestie naprawdę ważne dla mieszkańców. Często to właśnie podczas diagnozy lokalnej odkrywa się problemy, które z perspektywy mieszkańców stanowią rzeczywiste (a często niedostrzegane przez decydentów) utrudnienia.

 

Diagnoza lokalna może obejmować przeprowadzanie ankiet, wywiadów indywidualnych i grupowych oraz wstępnych konsultacji na wybrane tematy – można tu jednak wykorzystać także inne, dające się zastosować w danej sytuacji metody badawcze. Prawidłowo przeprowadzona diagnoza lokalna wyznacza ramy dialogu społecznego i partycypacji.