nagłówek strony
-A A +A

Diagnoza potrzeb, postaw i opinii mieszkańców dzielnic - projekt "Od diagnozy do strategii"

 
 
CEL BADANIA:  Poznanie potrzeb, postaw i opinii mieszkańców warszawskich dzielnic na temat jakości życia
                         w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy. Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu
                         "Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych".
 
TECHNIKA:        Wywiady bezpośrednie w domu respondenta, wywiady wspomagane były komputerowo (CAPI)
 
PRÓBA:            Reprezentatywna próba losowa mieszkańców dzielnicy w wieku 15+.

                         Próba zaprojektowana była w taki sposób, aby proporcje między kobietami i mężczyznami oraz
                         grupami wieku odzwierciedlały strukturę populacji generalnej w dzielnicy. Ponadto próba na
                         poziomie dzielnicy odzwierciedla proporcje liczby ludności zameldowanej w obszarach MSI
                         (Miejski System Informacji).
 
LICZEBNOŚĆ PRÓBY: 400 wywiadów w każdej dzielnicy
                                   Tak zaprojektowana próba, przy liczebności 400 jest w pełni reprezentatywna. 
 
REALIZACJA:    październik – grudzień 2013 r.
 
WYKONAWCA: Millward Brown S.A.
 

ANALIZA DANYCH: Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy