nagłówek strony
-A A +A

Forum lokalne

Forum lokalne to regularnie obradujące ciało doradcze samorządu skupione na konkretnym temacie lub obszarze tematycznym. Pozwala członkom danej społeczności wziąć udział w dyskusji dotyczącej ważnych z ich punktu widzenia kwestii. Uczestnicy Forum mają możliwość zwrócić się z pytaniem do przedstawicieli władz, jak również zgłaszać swoje opinie i propozycje. Dowiadują się o polityce władz dotyczącej ich najbliższego otoczenia i mogą ją konsultować w obecności decydentów.

 

Forum organizowane jest przez władze miejscowości; uczestniczą w nim mieszkańcy danej okolicy, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele innych działających na danym terenie instytucji i zrzeszeń (np. organizacji pozarządowych), przedstawicieli lokalnej policji oraz służby zdrowia. Tak dobrana grupa powinna liczyć ok. 20 osób. Jedno posiedzenie rady zajmuje z reguły od 2 do 4 godzin.

 

Forum lokalne nie jest gremium decyzyjnym – jego celem jest dostarczenie interesariuszom wiadomości na temat podejmowanych przez władze działań i ich polityki oraz konsultowanie ich. Grupa biorąca udział w obradach jest przedstawicielem lokalnej społeczności, z tego powodu pożądane jest, żeby w miarę możliwości były w niej obecne osoby reprezentujące różne cechy socjodemograficzne.