nagłówek strony
-A A +A

Future City Game

Technika Future City Game polega na tym, że podczas dwudniowego spotkania, na które zaproszeni są różni interesariusze (mieszkańcy i specjaliści, tacy jak badacze społeczni, architekci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz sami urzędnicy – łącznie ok. 25 osób podzielonych na 3 grupy), wypracowywane są konkretne rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne dla danego miejsca. Warsztaty prowadzone są przez tzw. mistrza gry, który moderuje proces. Postępuje się zgodnie z procedurą opartą na dziesięciu krokach: analiza problemów globalnych i lokalnych oraz perspektyw miasta (gospodarczych, społecznych, ekologicznych, kulturowych), generowanie pomysłów na przyszłość, testowanie pomysłów w terenie z pomocą specjalistów, mieszkańców, turystów, urzędników i obserwatorów oraz prezentacja na forum ostatecznych koncepcji wypracowanych w grupach. Końcowe rozwiązania są oceniane przez graczy i obserwatorów, a następnie wybierany jest najlepszy projekt. Technika nie wymaga wysokich nakładów finansowych.

 

 

Metodologia Future City Game została opracowana przez British Council w ramach projektu „Creative Cities”. Metodę zastosowano przy projektowaniu zagospodarowania ulicy Samborskiej w Warszawie, a także w kolejnych konsultacjach społecznych we Włochach, w Wilanowie i na Woli - linki poniżej.