nagłówek strony
-A A +A

Future Search

Konferencja Future Search pozwala dużej grupie osób (wybranych ze względu na kompetencje bądź zainteresowanie tematem) opracować wspólną wizję przyszłości ich lokalnej społeczności. Modelowa konferencja trwa dwa dni, uczestniczą w niej 64 pogrupowane po osiem wokół ośmiu stolików. Wszystkie osoby uczestniczące w konferencji są zainteresowane omawianym tematem, co zapewnia ich aktywność oraz pojawianie się wielu zróżnicowanych pomysłów i propozycji rozwiązań.

 

Konferencja podzielona jest na 4 lub 5 trwających pół dnia sesji, podczas których uczestnicy omawiają kolejno przeszłe działania, stan obecny, wspólne stanowiska oraz planowane działania. Główny punkt ciężkości powinien zostać położony na dwa ostatnie tematy bardziej niż na poszukiwanie problemów (których identyfikacja powinna posłużyć jedynie za podbudowę informacyjną). Dyskusja najczęściej przebiega z wykorzystaniem facylitatorów, zachęcających ludzi do aktywnego udziału i zgłaszania swoich pomysłów. Osoba prowadząca dyskusję jest potrzebna również z racji dużej liczby uczestników.

 

Technika Future Search  pozwala na zebranie opinii osób zainteresowanych danym rozwiązaniem, co może pomóc w podjęciu ostatecznej decyzji. Znalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia przez różne grupy w jakiś sposób związane z omawianym tematem pomaga w bardziej kreatywnym poszukiwaniu rozwiązań. Pożądanym efektem pracy uczestników jest opracowanie przez nich wspólnej wizji wraz z możliwymi do wprowadzenia propozycjami rozwiązań.