nagłówek strony
-A A +A

 

§ 5. Kierownik komórki po uzyskaniu oceny wniosku:

1)   przeprowadza analizę możliwości zaangażowania rzeczowego i/lub środków budżetowych m.st. Warszawy wskazanych we wniosku, z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2)   zawiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku,

3)   w przypadku skierowania wniosku do realizacji, uzgadnia z wnioskodawcami -  niezwłocznie - treść umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys zadania. 

Odpowiedzi

Anonim
258
Vote up!

 pkt 2 zawiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku 

 

 

W żadnym paragrafie zarówno ustawy jak i rozporządzenia nie jest podany czas w jakim Kierownik komórki ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek Wnioskodawcom. Określenie "niezwłocznie" jest bardzo enigmatyczne, zwłaszcza, że inne terminy są określone dosyć dokładnie np. do 10 dni powołuje komisję, do 40 dni sporządza raport z wykonania.

Wnioskodawca powinien wiedzieć  w jakim czasie powinien otrzymać odpowiedź, czy w ciągu 30 dni czy może czekać pół roku. Najbardziej realne jest  otrzymanie odpowiedzi w ciągu 30 dni.

 

pkt 3

 

w przypadku skierowania wniosku do realizacji, uzgadnia z wnioskodawcami -  niezwłocznie

 

Tu tez powinien być sprecyzowany termin. Do 7 dni wydaje sie być realnym terminem.