nagłówek strony
-A A +A

Park przy Domu Kultury Świt - opis koncepcji dla osób z dysfunkcjami wzroku

Grafika przedstawia schemat części parku przy Domu Kultury Świt widzianego z góry. W nagłówku umieszczono hasło: „Park przy Domu Kultury Świt – Projekt do konsultacji społecznych”. Pod napisem, w prawym górnym rogu znajduje się legenda zwierająca sześć pozycji:

  • „istniejące drzewa liściaste, iglaste i krzewy”, oznaczone trzema symbolami. Ciemnozielony schemat drzewa widzianego z góry – rozgałęzione konary z listkami, odpowiada drzewom liściastym; ciemnozielony okrąg z kreskami skierowanymi do środka okręgu, umieszczonymi na obwodzie – drzewom iglastym; ciemnozielony symbol przypominający chmurę - krzewom
  • „projektowana podpora na pnącza” oznaczona prostokątem w czarno-białą kratkę
  • „projektowane płyty w trawie lub roślinach” oznaczone przez dwa poziome rzędy szarych kwadratów
  • „projektowane i przesadzone młode drzewa” oznaczone przez szary okrąg z krzyżem w środku
  • „projektowane krzewy i rośliny okrywowe” oznaczone odpowiednio przez szare okręgi i szary symbol przypominający chmurę, umieszczone na zielonym tle
  • „ew. regeneracja trawnika” oznaczona przez prostokąt z jasnozielonym obramowaniem, wypełniony jasnozielonymi kropkami na białym tle.

 

Pod legendą znajduje się niewielkie kwadratowe zdjęcie satelitarne, obejmujące Dom Kultury Świt wraz z parkiem i ich najbliższe otoczenie. Na południe od budynku Domu Kultury, czerwonym okręgiem zaznaczono część parku przedstawioną na projekcie.

 

W centralnej części grafiki przedstawiono część parku  podlegającą konsultacjom. Na górze, pośrodku, oznaczono czerwonym prostokątem budynek Domu Kultury Świt. Poniżej przylegającą do niego od południa część parku – ma ona kształt pięciokąta, którego granice oznaczono grubą, czerwoną linią. W centralnej części zaznaczonego fragmentu parku znajduje się wyróżniony obszar odpowiadający kształtem terenowi otoczonemu czerwoną linią, podpisany jako „Trawiasta Polana”. Na jego obrzeżach (z wyjątkiem części północnej) znajduje się oznaczony na zielono trawnik, oraz istniejące już, duże drzewa liściaste i iglaste. Centralna i północna część Trawiastej Polany oznaczona jest kolorem białym z zielonymi kropkami (regeneracja trawnika), znajdują się tam także (już istniejące) małe drzewa liściaste i krzewy. Na Trawiastą Polanę prowadzą 4 „strefy wejścia”, oznaczone szarymi kwadratami (projektowane płyty w trawie lub roślinach) – od północnego zachodu, północnego wschodu, południowego wschodu i południa. Na oznaczenie „strefy wejścia” od południowego wschodu nakłada się czarna kratka, oznaczona dodatkowo napisem „bramka porośnięta pnączami”.

 

Przy granicach zaznaczonego na czerwono terenu oznaczono: od północy – dwa duże istniejące drzewa liściaste, przylegające do budynku Domu Kultury; od wschodu – fragmenty trawnika wraz z projektowanymi krzewami okrywowymi; od południowego wschodu – projektowane i przesadzone młode drzewa, oraz projektowane rośliny okrywowe, a także umieszczony pomiędzy nimi czerwony sześciokąt z napisem „urządzenie zabawowe”; od południa zaś – istniejące drzewa liściaste, dwa projektowane i przesadzone młode drzewa, oraz wąski pas trawnika.

 

Na obrzeżach grafiki znajdują się 4 strzałki odnoszące się do terenów, które otaczają park. Po lewej stronie znajduje się skierowana na zachód strzałka z napisem „tory kolejowe”, w górnej części grafiki, na środku, skierowana na północ strzałka z napisem „furtka wejściowa 1”, w dolnej części po prawej stronie skierowana na wschód strzałka z napisem „furtka wejściowa 2”, oraz umieszczona w prawym dolnym rogu, skierowana na południe strzałka z napisem „stacja benzynowa”.

 

Pełna koncepcja parku

 

Informacja o konsultacjach