nagłówek strony
-A A +A

Raport z konsultacji społecznych „Wpłyń na Wisłę! Przyjdź na brzeg!”

Konsultacje społeczne „Wpłyń na Wisłę! Przyjdź na brzeg!” odbyły się w ramach projektu LIFE+ pn. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” (akronim projektu: LIFE+ „WislaWarszawska.pl”).

 

Realizacja projektu LIFE+ „WislaWarszawska.pl”, finansowana ze środków europejskich i krajowych, ma na celu poprawę warunków bytowania ptaków na obszarze aglomeracji warszawskiej, w szczególności rybitw białoczelnej i rzecznej, oraz przybliżenie tematyki wiślanej mieszkańcom miasta. Jednym z priorytetów projektu jest stworzenie i wdrożenie planu zarządzania obszarem warszawskiej Wisły, co ułatwi i podniesie efektywność współpracy instytucji publicznych odpowiedzialnych za rzekę. Poprzez szereg działań edukacyjnych, animacyjnych i informacyjnych, takich jak wycieczki piesze, rejsy statkiem, wystawy plenerowe, zajęcia edukacyjne, pokazy filmowe, konkursy grantowe dla stołecznych organizacji pozarządowych projekt ma za zadanie zwiększać wiedzę nt. Wisły oraz angażować mieszkańców w działania na rzecz rzeki. Więcej informacji nt. przedsięwzięcia można znaleźć na stronie internetowej projektu www.wislawarszawska.pl.

 
Konsultacje społeczne „Wpłyń na Wisłę! Przyjdź na brzeg!” prowadzone były przez realizatora projektu, czyli Zarząd Mienia m.st. Warszawy, w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 

Konsultacje wiślane, trwające od początku czerwca do końca października 2013 r., składały się z 24 spotkań o charakterze konsultacyjnym i informacyjnym. Spotkania posiadały bardzo różną formę, począwszy od punktów konsultacyjnych, poprzez spacery badawcze, kończąc na warsztatach konsultacyjnych. Kompletny harmonogram konsultacji przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

 

Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców Warszawy nt. działań związanych z warszawską Wisłą planowanych do realizacji w ramach projektu LIFE+ „WislaWarszawska.pl”.

 

Procesowi konsultacji poddane zostały następujące kwestie:

  • działanie aplikacji na smartfony „Ptaki Wisły Warszawskiej”
  • lokalizacja i wyposażenie punktów obserwacji ptaków nad Wisłą
  • poprawa zagospodarowania plaż miejskich na Żoliborzu i Saskiej Kępie
  • wyposażenie i program działania pawilonu edukacyjnego nad Wisłą
  • system reagowania na niszczenie przyrody w międzywalu Wisły

 

W ramach „Wpłyń na Wisłę! Przyjdź na brzeg!" został również przeprowadzony cykl spotkań informacyjnych dotyczących ograniczonej wycinki drzew i krzewów w międzywalu Wisły, planowanej do realizacji w projekcie.
 

Poniżej prezentujemy raport opisujący wszystkie działania informacyjne i informacyjno-konsultacyjne, które wydarzyły się w projekcie oraz odniesienie zespołu projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl do uwag zgłaszanych przez uczestników konsultacji społecznych.

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

PODSTRONA POŚWIĘCONA KONSULTACJOM SPOŁECZNYM "WPŁYŃ NA WISŁĘ! PRZYJDŹ NA BRZEG!"