nagłówek strony
-A A +A

 

            Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia

 

 

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

Wniosek skierowany do

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                        

 

 

IMIONA I NAZWISKA WNIOSKODAWCÓW /NAZWA WNIOSKODAWCY

 

 

 

ADRES

 

 

 

OSOBA DO KONTAKTU (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail)

 

 

SZACOWANE ZAANGAŻOWANIE RZECZOWE I/LUB ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH M.ST.WARSZAWY

 

 

 

SZACOWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA

 

 

 

 

 

OPIS ZADANIA

ze wskazaniem odpowiednio:

1) świadczenia pracy społecznej,

2) świadczenia rzeczowego,

3) udziału finansowego Wnioskodawcy

 

 

 

OPIS STANU PRZYGOTOWANIA LUB REALIZACJI ZADANIA

 

 

ZNACZENIE ZADANIA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

(w tym opis potencjalnych beneficjentów i szacunkowe określenie ich liczby)

 

 

SUGEROWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA

 

 

 

…………………………………………………                   ………………………………….

Data                                                                                podpis

 

Odpowiedzi

Ingeborga (niezweryfikowany)
290
Vote up!

Kolejność rubryk dotyczacych "budżetu" inicjatywy jest myląca. Moim zdaniem o wiele łatwiejsza do wypełniania, bardziej intuicyjna byłaby taka kolejność:

- szacunkowy wkład wnioskodawcy (ilośc zadeklarowanych godzin pracy społecznej, wkłąd rzeczowy, wkład finansowy)

- szacunkowy wkład finansowy i rzeczowy m.st. Warszawa

- szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania

 

Jeśli chcemy, żeby wniosek mogły wypełniać grupy mieszkańców, musimy im to jak najbardziej ułatwić. Dlatego może warto byłoby dodać pytania pomocnicze do najtrudniejszych pytań (np. OPIS STANU PRZYGOTOWANIA LUB REALIZACJI ZADANIA albo CELOWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA - jak to mierzyć? jakie są wskaźniki?) i dać informację, jak można wyceniać godzinę pracy społecznej