nagłówek strony
-A A +A

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr

Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia

 

Formularz oceny wniosku o realizację zadania publicznego

w ramach inicjatywy lokalnej

 

 

dot. wniosku numer …  z dnia … 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

KRYTERIUM

 

 

LICZBA PUNKTÓW

 

UZASADNIENIE / UWAGI

(jeśli wymagane)

 

Kryterium I

FORMA UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW

 

 

 

 

Kryterium II

WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY
W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ

 

 

 

 

 

Kryterium III

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
M.ST. WARSZAWY

 

 

 

 

Kryterium IV

STAN PRZYGOTOWANIA LUB REALIZACJI ZADANIA

 

 

 

Kryterium V

CELOWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 

 

 

Minimum 10 punktów (tak/nie)

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi dodatkowe oceniającego

(w szczególności dotyczące zaangażowania osobowego m.st. Warszawy, możliwości realizacji projektu w ramach innego trybu/procedury)

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                …………………………………..

Data                                                                               podpis

 

 

Odpowiedzi

Gnieszka (niezweryfikowany)

widzę konieczność zdefiniowania poszczególnych kryteriów. Nie są bowiem jednoznaczne i mogą zaistnieć duże różnice interpretacyjne ze strony wnioskodawców i urzędników oceniających wniosek.

Ingeborga (niezweryfikowany)

WKLEJAM JESZCZE RAZ, BO ZNIKNĘŁO:

Kolejność rubryk dotyczacych "budżetu" inicjatywy jest myląca. Moim zdaniem o wiele łatwiejsza do wypełniania, bardziej intuicyjna byłaby taka kolejność:

- szacunkowy wkład wnioskodawcy (ilośc zadeklarowanych godzin pracy społecznej, wkłąd rzeczowy, wkład finansowy)

- szacunkowy wkład finansowy i rzeczowy m.st. Warszawa

- szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania

 

Jeśli chcemy, żeby wniosek mogły wypełniać grupy mieszkańców, musimy im to jak najbardziej ułatwić. Dlatego może warto byłoby dodać pytania pomocnicze do najtrudniejszych pytań (np. OPIS STANU PRZYGOTOWANIA LUB REALIZACJI ZADANIA albo CELOWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA - jak to mierzyć? jakie są wskaźniki?) i dać informację, jak można wyceniać godzinę pracy społecznej

 

 

Odpowiedź Centrum Komunikacji Społecznej

Poprzednia Pani wypowiedź nie zniknęła, została przez Panią dodana jako uwaga do zapisów uchwały a nie zarządzenia http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja_dokumentu/uwagi-do-poszczegolnych-rozdzialow-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-trybu-i-szczeg