nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Cyfrowa Warszawa, czyli jaka? Zgłoś uwagi do 3 kwietnia.

Czas trwania: 
pt, 06/03/2020 - 00:00 - pon, 06/04/2020 - 02:35

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu „Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy”. Na kilkunastu stronach przedstawiamy, w jaki sposób – przy użyciu technologii cyfrowych – zamierzamy skuteczniej realizować potrzeby miasta i jego użytkowników.

 

Każdy, kto korzysta z usług publicznych samorządu warszawskiego, prędzej czy później zetknie się z technologiami cyfrowymi. Ich zastosowania są coraz powszechniejsze, dojrzalsze i bezpieczniejsze. Budowane na ich bazie e-usługi stają się dostępniejsze, prostsze i szybsze w obsłudze. Już dziś za pośrednictwem miejskich internetowych platform i aplikacji mobilnych możemy zgłaszać usterki w przestrzeni miasta, inicjować posadzenie drzew, oddawać głos na projekty w ramach budżetu obywatelskiego czy uzyskiwać automatyczne powiadomienia o aktualnych utrudnieniach w ruchu. Z każdym miesiącem i rokiem cyfrowych rozwiązań przybywa.

 

Polityka cyfrowej transformacji Warszawy to wizja tego, jak przez najbliższe 10 lat chcemy korzystać z potencjału nowych technologii, by poprawiać jakość życia mieszkańców oraz jakość funkcjonowania w mieście wszystkich innych osób.


Konsultacje trwają do 3 kwietnia 2020 r. (termin wydłużony)

Przeczytaj projekt Polityki Cyfrowej >>>

O tym, jak tworzyliśmy projekt, przeczytasz tutaj >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i chcesz zgłosić uwagi w imieniu organizacji, możesz wysłać uwagi na adres: sekretariat.BCM@um.warszawa.pl

  • zapraszamy na spotkanie: 17 marca (wt.) godz. 15.30, plac Europejski 1 (za wcześniejszym potwierdzeniem udziału pod adresem:

 

Co się wydarzy po konsultacjach

Po zakończeniu konsultacji opublikujemy raport, w którym wskażemy sposób uwzględnienia przekazanych opinii i uwag.  Przyjęcie Polityki planujemy w trybie uchwały Rady m.st. Warszawy.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).