nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: konsultacje procedury konkursowej

Czas trwania: 
wt, 01/09/2020 (Cały dzień) - wt, 22/09/2020 (Cały dzień)

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w procedurze konkursowej, która będzie przyjęta zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Treść projektu zarządzenia oraz formularz do zgłaszania uwag, a także wszystkie załączniki znajdują się poniżej oraz na ngo.um.warszawa.pl.

 

Dodatkowo na pliki.um zamieszczone zostały wszystkie dokumenty w trybie śledzenia zmian, co pozwoli Państwu porównać aktualnie obowiązującą procedurę konkursową z nową propozycją.

 


Konsultacje trwały od 1 do 22 września 2020 roku

Zobacz sprawozdanie >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2020 w jednej z form:

 

  • na adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl
  • na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa
  • faksem 22 443 34 02

 

Wszystkie pliki w trybie śledzenia zmian można pobrać pod linkiem >>>

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki: 
Plik: Załącznik nr 1, rozmiar pliku: 148.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2, rozmiar pliku: 139.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3, rozmiar pliku: 215.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 4, rozmiar pliku: 212.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 5, rozmiar pliku: 40.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 6, rozmiar pliku: 40.51 KB
Pobierz
Plik: Załąznik nr 7, rozmiar pliku: 37.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 8, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 8a, rozmiar pliku: 37.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 9, rozmiar pliku: 36.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 10, rozmiar pliku: 59.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 11, rozmiar pliku: 52.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 12, rozmiar pliku: 51.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 13, rozmiar pliku: 53.51 KB
Pobierz
Plik: Załąznik nr 14, rozmiar pliku: 2146.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 15, rozmiar pliku: 367.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 16, rozmiar pliku: 379.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 17, rozmiar pliku: 392.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 18, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 19, rozmiar pliku: 36.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 38.01 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 73.51 KB
Pobierz