nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2022 roku.

Czas trwania: 
wt, 04/01/2022 (Cały dzień) - pon, 24/01/2022 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2022 roku.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej konsultacje.um.warszawa.pl i bip.warszawa.pl/bos oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowy 2, w godzinach 8 - 16, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 22 443 25 45.


Konsultacje trwają od 4 do 24 stycznia 2022 r.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2022 roku na:

  • adres poczty elektronicznej mwieteska@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 22 443 25 79).

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 27.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt Programu do konsultacji, rozmiar pliku: 204.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 37.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz konsultacji, rozmiar pliku: 39.01 KB
Pobierz