nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2021 roku

Czas trwania: 
śr, 18/11/2020 (Cały dzień) - śr, 09/12/2020 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2021 roku.

 


Konsultacje trwały od 19 listopada do 9 grudnia 2020

Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>

<<<Projekt Programu>>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu

m.st. Warszawy  przy  pl. Bankowy  2,  w  godzinach  8.00-16.00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 22 443 25 79.

 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2020 roku na:

  • adres poczty elektronicznej: nborkowska@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 22 443 25 79)

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku

Załączniki: 
Plik: Uchwała przyjmująca Program , rozmiar pliku: 29.51 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie projektu uchwały, rozmiar pliku: 39.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz uwag, rozmiar pliku: 38.01 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 367.06 KB
Pobierz