nagłówek strony
-A A +A

DLa NGO: Konsultacje projektu „Standardu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności”

Czas trwania: 
czw, 15/11/2018 (Cały dzień) - pt, 07/12/2018 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ustalenia „Standardu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności”.

 

Treść projektu zarządzenia i formularz zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych przy ul. Niecałej 2 w pok. 3 i 5.

 


Konsultacje trwały od 16 listopada do 7 grudnia 2018 roku

Zapoznaj się z projektem Standardu Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności >>>

Zobacz sprawozdanie >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz>>> należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2018 r. na:

 

  • adres poczty elektronicznej: bezdomnosc@um.warszawa.pl
  • adres siedziby Biura Pomocy i Projektów Społecznych: ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Załączniki: 
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 28.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 37.01 KB
Pobierz