nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Las Milowy

Czas trwania: 
pt, 07/02/2020 (Cały dzień) - wt, 03/03/2020 (Cały dzień)
zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie Las Milowy.
 
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2101 (21 piętro).
 

Konsultacje trwały od 11 lutego do 3 marca 2020 roku
Zapoznaj się ze sprawozdaniem i tabelą uwag

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
 
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2020 roku na:
  • adres poczty elektronicznej ewiacek@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki: 
Plik: Formularz do składania uwag, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 45.51 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie projektu uchwały, rozmiar pliku: 94.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1, rozmiar pliku: 704.76 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2, rozmiar pliku: 63.01 KB
Pobierz
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 29.51 KB
Pobierz
Plik: Tabela uwag, rozmiar pliku: 258.01 KB
Pobierz