nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego, rosnącego przy ul. Dzierżoniowskiej 12 [Bielany]

Czas trwania: 
czw, 22/07/2021 (Cały dzień) - czw, 12/08/2021 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego, rosnącego przy ul. Dzierżoniowskiej 12 na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na poniższej stronie oraz stronach: www.ngo.um.warszawa.pl i http://bip.warszawa.pl/bos.

 


Konsultacje trwały od 22 lipca do 12 sierpnia 2021

Zobacz zestawienie uwag >>>
Zapoznaj się ze sprawozdaniem >>>


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do  12 sierpnia 2021 roku na:

  • adres poczty elektronicznej hkaminska@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
    pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 31.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie, rozmiar pliku: 41.51 KB
Pobierz
Plik: załącznik 1, rozmiar pliku: 821.84 KB
Pobierz