nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa – kasztanowca białego [Żoliborz]

Czas trwania: 
pon, 25/05/2020 (Cały dzień) - śr, 17/06/2020 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa – kasztanowca białego, rosnącego przy ul. Przasnyskiej 14 na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 810 (8 piętro).

 

 


Konsultacje trwały od 28 maja 2020 r. do 18 czerwca 2020 r.


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 18 czerwca 2020 roku na:

  • adres poczty elektronicznej bszymanek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 34.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 31.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 42.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1, rozmiar pliku: 29.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 2, rozmiar pliku: 28.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3, rozmiar pliku: 146.5 KB
Pobierz
Plik: SPRAWOZDANIE, rozmiar pliku: 12.01 KB
Pobierz