nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy [Wawer]

Czas trwania: 
pt, 19/10/2018 (Cały dzień) - pon, 12/11/2018 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Ogórkowej 65a w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2123 (21 piętro).

 


Konsultacje trwały od 22 października do 12 listopada 2018

Zobacz sprawozdanie >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 12 listopada 2018 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
    pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 37.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 41.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 37.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1, rozmiar pliku: 29.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2, rozmiar pliku: 28.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3, rozmiar pliku: 363.42 KB
Pobierz