nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody topoli [Zieleniec Wielkopolski w Dzielnicy Ochota]

Czas trwania: 
wt, 19/03/2019 (Cały dzień) - pon, 15/04/2019 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody topoli rosnącej na terenie Zieleńca Wielkopolskiego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2101 (21 piętro).

 


Konsultacje trwały od 20 marca do 10 kwietnia 2019 r.

Przeczytaj sprawozdanie >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia
2019 r. na:

 

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 42.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie do uchwały, rozmiar pliku: 39.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 32.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1 do uchwały, rozmiar pliku: 30.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2 do uchwały, rozmiar pliku: 28.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3 do uchwały, rozmiar pliku: 479.98 KB
Pobierz