nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego

Czas trwania: 
pt, 31/01/2020 (Cały dzień) - sob, 22/02/2020 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie miasta stołecznego Warszawy w 2020 roku.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy  przy pl. Bankowym  2,  p. XVIII,  pok. 1816  w  godzinach  8.00-16.00.

 


Konsultacje trwają od 3 lutego do 24 lutego 2020 roku

sprawozdanie z konsultacji >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2020 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej mbaczyk@um.warszawa.pl
  • numer faksu 22/ 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (kancelaria, XIX p.  pok. 1903), adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa

 

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania  z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Załączniki: 
Plik: Sprawozdanie z konsultacji, rozmiar pliku: 50.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 71.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 57.51 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 58.51 KB
Pobierz