nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Czas trwania: 
śr, 29/08/2018 (Cały dzień) - czw, 06/09/2018 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

 

Treść projektu uchwały oraz uzasadnienie dostępne są na stronie internetowej poniżej oraz bezpośrednio w siedzibie Biura Pomocy i Projektów Społecznych przy ul. Niecałej 2 w pok. 3 lub 5.

 


Konsultacje trwają od 29 sierpnia do 6 września 2018

Przeczytaj projekt uchwały >>> i uzasadnienia >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Zapraszamy upoważnionych przedstawicieli organizacji

do przedstawienia opinii do projektu uchwały

podczas otwartego, bezpośredniego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się: 

 

 6 września o godz. 10.00

w sali nr 226 (II piętro) przy ul. Senatorskiej 27 w Warszawie

 

Organizacje pozarządowe, które chcą przedstawić uwagi do projektu uchwały zachęcamy do skorzystania z formularza do zgłaszania uwag (do pobrania >>>).

 

Organizacje pozarządowe, których przedstawiciele nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniu konsultacyjnym prosimy o złożenie pisemnych uwag do projektu uchwały poprzez wypełnienie formularza (do pobrania >>>).

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 5 września 2018 roku:

  • e-mailem na adres poczty elektronicznej: bezdomnosc@um.warszawa.pl
  • na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa
  • faksem: 22 443 14 42

 

Wszystkie przesłane uwagi zostaną przedstawione i omówione podczas spotkania konsultacyjnego.

 

 

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933)

 

Załączniki: 
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 23.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały do konsultacji, rozmiar pliku: 46.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia, rozmiar pliku: 31.01 KB
Pobierz