nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – topoli kanadyjskiej [Targówek]

Czas trwania: 
śr, 26/08/2020 (Cały dzień) - czw, 17/09/2020 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa – topoli kanadyjskiej, rosnącego przy ul. Krasnobrodzkiej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2103 (21 piętro).

 


Konsultacje trwały od 26 sierpnia do 16 września 2020 roku

Zapoznaj się ze sprawozdaniem


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2020 roku na:

 

  • adres poczty elektronicznej bszymanek@um.warszawa.pl
  • numer faksu (22) 443 25 02
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki: 
Plik: Sprawozdanie, rozmiar pliku: 24.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 35.01 KB
Pobierz
Plik: Formularz do składania uwag, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 1, rozmiar pliku: 31.01 KB
Pobierz
Plik: Uzasadnienie projektu uchwały, rozmiar pliku: 40.01 KB
Pobierz