nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie pomnika przyrody - alei lip w al. Żwirki i Wigury

Czas trwania: 
wt, 27/11/2018 (Cały dzień) - wt, 18/12/2018 (Cały dzień)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie alei lip, pomnika przyrody położonego na terenie Dzielnic Ochota, Mokotów i Włochy m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2123 (21 piętro).

 


Konsultacje trwały od 27 listopada do 19 grudnia 2018 roku

Przeczytaj sprawozdanie >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz>>> dostarcz do dnia 19 grudnia 2018 roku na:

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
    pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska 

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: 
Plik: Projekt uchwały, rozmiar pliku: 42.01 KB
Pobierz
Plik: Projekt uzasadnienia do uchwały, rozmiar pliku: 51.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz do zgłaszania uwag, rozmiar pliku: 33.51 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1 do uchwały, rozmiar pliku: 1491.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2 do uchwały, rozmiar pliku: 906.01 KB
Pobierz