nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022

Czas trwania: 
pt, 08/04/2022 (Cały dzień) - sob, 30/04/2022 (Cały dzień)

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz na stronach www.ngo.um.warszawa.pl i http://bip.warszawa.pl/bos

 

 


Konsultacje trwały od 8 do 29 kwietnia 2022

Przeczytaj sprawozdanie z konsultacji>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 29 kwietnia 2022 r. na:

  • adres poczty elektronicznej ewiacek@um.warszawa.pl,

  • numer faksu 22/ 443 25 02,

  • adres korespondencyjny Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.).

Załączniki: 
Plik: Projekt_uchwały, rozmiar pliku: 59.51 KB
Pobierz
Plik: Formularz_do_zgłaszania_uwag, rozmiar pliku: 38.51 KB
Pobierz